Part Name Part Number Engine type Model Photo
Turbocharger T46 CUMMINS NT855 Turbocharger
Turbocharger ST50 CUMMINS NTA855 Turbocharger
Turbocharger HC5A CUMMINS KT19 Turbocharger
Turbocharger 3524034 CUMMINS 6CT Turbocharger
Turbocharger 3528872 CUMMINS 6CT Turbocharger
Turbocharger 3531456 CUMMINS 6BT Turbocharger
Turbocharger 3802307 CUMMINS 6CT Turbocharger
Turbocharger 3802289 CUMMINS 6CT Turbocharger
Turbocharger 3802348 CUMMINS 6BT Turbocharger
Turbocharger 3802345 CUMMINS 6CT(176KW/240HP) Turbocharger
Turbocharger 3802290 CUMMINS 4BT(76KW/103HP) Turbocharger
Turbocharger 3533972 CUMMINS 6CT(176KW/240HP) Turbocharger
Turbocharger 3802909 CUMMINS 6CT(191KW/260HP) Turbocharger
Turbocharger 3919153 CUMMINS 6BT(117KW/160HP) Turbocharger
Turbocharger 3960408 CUMMINS 6BT(117KW/160HP) Turbocharger
Turbocharger 3960479 CUMMINS 6BTAA(154KW/210HP) Turbocharger
Turbocharger 3960454 CUMMINS 6BTA(134KW/180HP) Turbocharger
Turbocharger 3919151 CUMMINS 6BT(117KW/160HP) Turbocharger
Turbocharger 3919153 CUMMINS 6BT(117KW/160HP) Turbocharger
Turbocharger 3960408 CUMMINS 6BT(117KW/160HP) Turbocharger
Turbocharger 3960413 CUMMINS 6BT(117KW/160HP) Turbocharger
Turbocharger 3960478 CUMMINS 6BTAA(154KW/210HP) Turbocharger
Turbocharger 3960454 CUMMINS 6BTA(134KW/180HP) Turbocharger
Turbocharger 3522778 CUMMINS 6BTA(134KW/181HP) Turbocharger
Turbocharger 3919119 CUMMINS 6BTA(134KW/182HP) Turbocharger
Turbocharger 3919121 CUMMINS 6BTA(134KW/183HP) Turbocharger
Turbocharger DEUTZ TBD226B Turbocharger
Turbocharger DEUTZ BF6L913 Turbocharger
Turbocharger 99449169 IVECO SOFiM 8140.43 Turbocharger
Turbocharger 99449170 IVECO SOFIM 8140.23 Turbocharger
Turbocharger 99431083 IVECO SOFIM 8140.27 Turbocharger
Turbocharger 97431084 IVECO SOFIM 8140.47 Turbocharger
Turbocharger T74801019 PERKINS Turbocharger
Turbocharger T2674A082 PERKINS Turbocharger
Turbocharger ISUZU 4JB1T Turbocharger